Start

Start

„Innowacyjne Systemy Konstrukcyjne w Architekturze 2018” (ISSA2018)

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Zapraszam uprzejmie do udziału w warsztatach naukowych ISSA2018 organizowanych w dniach 9-10 listopada 2018 roku, już po raz trzeci przez naszą Komisję. Bieżące i stale aktualizowane informacje na temat ISSA2018 będą podawane na stronie internetowej o następującym adresie:

http://issa.wroclaw.pan.pl

Zakres tematyczny oraz forma organizacyjna tegorocznych warsztatów są podobne do dwóch poprzednich edycji, zorganizowanych w latach 2014 i 2016. Cele naukowe warsztatów odnoszą się do innowacyjnych systemów konstrukcyjnych, opracowanych ostatnio oraz zastosowanych zarówno w obiektach architektury współczesnej, jak również w renowacji i ochronie obiektów zabytkowych. Tematyka naukowa dotyczy także nowych metod projektowania architektonicznego i inżynierskiego, umożliwiających kształtowanie wydajnych systemów konstrukcyjnych różnych typów budynków wielokondygnacyjnych, w tym także obiektów wysokich, lekkich konstrukcji dachów, mostów, kładek i składanych oraz rozkładanych systemów nośnych przekryć dachowych. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach w roku bieżącym, jak również program warsztatów zorganizowanych w roku 2016 oraz ich główne rezultaty są dostępne na stronie internetowej o podanym wyżej adresie.

Trzecie z kolei warsztaty naukowe są organizowane w roku 2018, w którym obchodzimy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego jeden z głównych nurtów tematycznych ISSA2018 ma być poświęcony osiągnięciom architektury polskiej tego okresu. W szczególności dotyczy to osiągnięć architektów i inżynierów polskich nie tylko w kraju, ale także na świecie. Ponadto nie wolno nam zapomnieć o architekturze polskiej tworzonej i istniejącej na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Szczególną wagę przywiązuję do prezentacji działalności naszych Koleżanek i Kolegów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i szerzej na tzw. ziemiach odzyskanych, począwszy od 1945 roku. Językami warsztatów będą język polski oraz język angielski. Korespondencję w sprawach uczestnictwa w ISSA2018 proszę przesyłać na następujący adres e-mailowy:

issa.conference@pan.pl

Uprzejmie zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w ISSA2018. Zaakceptowane referaty będą mogły być opublikowane w punktowanych czasopismach Architectus oraz Inżynieria i Budownictwo. Formalne zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 30 września 2018 roku.

Prof. Janusz Rębielak
Przewodniczący Komisji Architektury i Urbanistyki