Start

Start

„Innowacyjne Systemy Konstrukcyjne w Architekturze 2018” (ISSA2018)

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniach 9-10 listopada 2018 przeprowadzono trzecią edycję międzynarodowych warsztatów naukowych pt. „Innowacyjne Systemy Konstrukcyjne w Architekturze 2018” (ISSA2018) zorganizowanych przez Komisję Architektury i Urbanistyki Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Odbyły się one w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego jeden z głównych nurtów tematycznych ISSA2018 był poświęcony osiągnięciom architektury polskiej tego okresu. W szczególności dotyczyło to osiągnięć architektów i inżynierów polskich nie tylko w kraju, ale także na świecie. Ponadto analizowano dzieła architektury polskiej tworzonej i istniejącej na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Szczególną wagę poświęcono także prezentacji działalności naszych Koleżanek i Kolegów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i szerzej na tzw. ziemiach odzyskanych, począwszy od 1945 roku.

Program międzynarodowych warsztatów naukowych ISSA2018 oraz abstrakty nadesłanych referatów są dostępne za pośrednictwem odpowiednich zakładek tej strony internetowej.

Zakres tematyczny oraz forma organizacyjna tegorocznych warsztatów były podobne do dwóch poprzednich edycji, zorganizowanych w latach 2014 i 2016. Cele naukowe warsztatów odnoszą się do innowacyjnych systemów konstrukcyjnych, opracowanych ostatnio oraz zastosowanych zarówno w obiektach architektury współczesnej, jak również w renowacji i ochronie obiektów zabytkowych. Tematyka naukowa dotyczyła także nowych metod projektowania architektonicznego i inżynierskiego, umożliwiających kształtowanie wydajnych systemów konstrukcyjnych różnych typów budynków wielokondygnacyjnych, w tym także obiektów wysokich, lekkich konstrukcji dachów, struktur nośnych mostów, kładek, konstrukcji membranowych  i składanych oraz rozkładanych systemów nośnych przekryć dachowych.

Prof. Janusz Rębielak

Przewodniczący Komisji Architektury i Urbanistyki